ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΤΑ ΜΕΛΗ
 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Εισηγήσεις και παρεμβάσεις σε συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες
 1. Η ερμηνεία του άρθρου 27 αριθ. 2 της Σύμβασης των Βρυξελλών από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Παρέμβαση στη διημερίδα που διοργάνωσε η Νομική Σχολή του ΑΠΘ στις 11 και 12.12.1998, με γενικό τίτλο: Η Σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων – Δέκα χρόνια εφαρμογής της στην Ελλάδα
 2. Η διασφάλιση των διακριτικών γνωρισμάτων στο Διαδίκτυο - O κίνδυνος από τα domain names -, Εισήγηση σε ημερίδα που διοργάνωσε η Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου στις 24.5.2000, με γενικό τίτλο: «Η διασφάλιση των άυλων αγαθών στο Διαδίκτυο»
 3. Aussergerichtliche Streitschlichtung in Domain Names-Streitigkeiten - Die Domainnamen-Streitrichtlinie der ICANN -, παρέμβαση στο διεθνές συνέδριο δικονομικού δικαίου που έλαβε χώρα στην Αθήνα από 26-29.9.2001, με θέμα: Alternative Dispute Resolution – Mediation – Conciliation.
 4. Ζητήματα από την εφαρμογή του άρθρου 229 § 1 ΚΠολΔ, παρέμβαση στη διημερίδα που έλαβε χώρα στις 6 και 7.10.2001 στη Θεσσαλονίκη, με θέμα: Ο νέος ΚΠολΔ
 5. Καθορισμός της διεθνούς δικαιοδοσίας στις καταναλωτικές συμβάσεις που συνάπτονται μέσω Ίντερνετ, παρέμβαση στη διημερίδα που έλαβε χώρα στις 19 και 20.10.2001 στη Θεσσαλονίκη, με θέμα: Εξελίξεις στο πεδίο του διεθνούς δικονομικού δικαίου.
 6. Ο Καν. 1347/2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων σε οικογενειακές διαφορές, Εισήγηση στο πλαίσιο ημερίδας που διοργάνωσε ο Δικ. Σύλλογος Αλεξανδρούπολης στις 25.1.2003, με γενικά θέμα: Εξελίξεις στο δικονομικό διεθνές δίκαιο.
 7. Κατάσχεση σήματος και ονόματος διαδικτύου, Εισήγηση σε ημερίδα που διοργάνωσε η Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου στις 16.5.2003
 8. Διεθνής δικαιοδοσία και διαδίκτυο, Εισήγηση στο Συνέδριο που διοργάνωσε το Εθνικό Συμβούλιο για την Κοινωνία της Πληροφορίας και ο ΔΣΑ με τίτλο: Ηλεκτρονική Δημοκρατία: Κοινωνία της Πληροφορίας και Δικαιώματα του Πολίτη, στις 25 και 26.9.2003
 9. Η ηλεκτρονική επιχείρηση, που δρα μέσω του διαδικτύου, Εισήγηση στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικολόγων [Κέρκυρα: 7-9.11.2003]
 10. Η «ηλεκτρονική» Γενική Συνέλευση, Εισήγηση στο πλαίσιο ημερίδας που διοργάνωσε η Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου στις 17.12.2003, με θέμα: Σύγχρονα ζητήματα δικαίου ανώνυμης εταιρίας
 11. Καταχώρηση ονομάτων χώρου [domain names] στην Ελλάδα - Προβλήματα και προοπτικές -, Εισήγηση στο πλαίσιο ημερίδας που διοργάνωσε η Ε.ΝΟ.Β.Ε. στις 30.1.2004, με θέμα: Ψηφιακή Τεχνολογία και Δίκαιο
 12. Διεθνής δικαιοδοσία σε γαμικές διαφορές κατά τον καν. 2201/2003, Εισήγηση στο πλαίσιο ημερίδας που διοργάνωσε το ΚΔΕΟΔ σε συνεργασία με τον Τομέα Πολιτικής Δικονομίας του ΑΠΘ στις 7.6.2004, με θέμα: Ο καν. 2201/2003