ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΤΑ ΜΕΛΗ
 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Το δικηγορικό γραφείο λειτουργεί από το 1998.

Βασικά πεδία δραστηριότητας αποτελούν υποθέσεις Αστικού και Εμπορικού δικαίου, καθώς επίσης και υποθέσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, πολεοδομικού δικαίου και δικαίου κοινωνικής ασφάλισης.

Ειδικότερα: Το γραφείο χειρίζεται υποθέσεις που αφορούν:

Εκδίκαση υποθέσεων είσπραξης απαιτήσεων και αποζημιώσεων σε όλα τα πρωτοβάθμια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης [απαιτήσεις από τιμολόγια, έγγραφη αναγνώριση χρέους, συμβάσεις δανείου, αυτοκινητικά ατυχήματα, συναλλαγματικές / ακάλυπτες επιταγές κλπ.]

Εκδίκαση και χειρισμό υποθέσεων εμπράγματου, κληρονομικού και οικογενειακού δικαίου, αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, άδειες παραμονής αλλοδαπών, μισθώσεις ακινήτων, κατάρτιση συμβάσεων, συμφωνητικών και καταστατικών.

Παραστάσεις σε συμβολαιογραφικές πράξεις, έρευνες στα Υποθηκοφυλάκεια, χειρισμό αγοραπωλησίας ακινήτων με στεγαστικό δάνειο.

Το γραφείο παρέχει νομικές συμβουλές σε πολλές εταιρίες, ελληνικές και αλλοδαπές, που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.